Vol 8, No 3 (2018)

Table of Contents

Regular Articles

Saadik Batcha M
PDF
125-130
Susama Nanda, Manoj Mishra, D B Ramesh
PDF
131-135
Genet Alemayehu, Munusamy Natarajan
PDF
136-142
Bedadyuti Sahoo, Ashok Kumar, Sapna Goel
PDF
143-146
Manisha S Tandale
PDF
147-149
Ranjita Mishra, D B Ramesh
PDF
150-153
Sanjay Karak, Shiuli Kower
PDF
154-156
Prabhat Ranjan, S P Gudi
PDF
157-160
Shiv Singh, Amrit Jassal
PDF
161-165
Amrit Pal Kaur, satwinder Pal Kaur
PDF
166-169
Nemani Govinda raju
PDF
170-174
shailendera Kulshreshtha, Raghuvansh Prasad Bajpai
PDF
175-178